CBD Vaping

CBD vaping (cbd vejp) je inovativni način konzumiranja aromatizovanog CBD ulja udisanjem CBD pare. CBD ulje se zagreva preko uređaja poput e-cigarete ili nekog sličnog isparivača. Isparenja koja nastaju su veoma prijatnog mirisa. Nema sagorevanja, niti pepela.
Svi naši vaping proizvodi imaju potrebne sertifikate kvaliteta.

Nijedan proizvod ne odgovara izabranim kriterijumima.